Säkra lyft - Lastkopplare och signalman
Kursinnehåll
  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap? Vilka typer finns?
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikten av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap/lyftanordningar
  • Risker


Kursmål
Målet med utbildningen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och minska risken för personskador.

Deltagare
Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare.

Anmälan och ytterligare information
Efter avslutad utbildning och godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis.

Förkunskapskrav
Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.


infoblad Läs kursbeskrivning

Antal dagar: 1
Tider: 12:00 - 16:00
Pris: 1895:- exklusive moms.

Välj region för att boka online

 <- Tillbaka till startsidan